Значимите дати в историята на българската железница

2002 г.

На 1-ви януари 2002 г. влиза в сила новия Закон за железопътния транспорт, приет от Народното събрание на Република България, съгласно който Национална компания "Български Държавни Железници" е разделена на две отделни предприятия - железопътен превозвач (Български държавни железници" ЕАД) и инфраструктурна компания (Национална компания "Железопътна инфраструктура")

1978 г.

Въвежда се в експлоатация фериботната линия Варна Иличовск

1964 г.

Завършен е първият удвоен железопътен участък Синдел Варна

1963 г.

Започва използването на дизелова тяга за влаково движение пуснат е в експлоатация пъпрвият електрифициран железопътен участък София - Пловдив

1952 г.

Открита е Подбалканската железопътна линия

1950 г.

Учредява се Ден на железничаря първият неделен ден на м. август

1922 г.

Създава се държавно железопътно училище

1912 г.

Създава се самостоятелно Министерство на железниците, пощите и телеграфите

1888 г.

Правителството на Стефан Стамболов завзема линията Вакарел - Белово (построена и експлоатирана до този момент от дружеството на Виталис) и започва нейната експлоатация.

На 1-ви август цялата линия Цариброд - София - Белово е открита за международни превози.

Държавата откупува линията Русе - Варна и на 10-ти август започва нейната експлоатация

С железопътните линии Цариброд - София - Белово и Русе - Варна се учредяват Българските Държавни Железници.

1885 г.

Народното събрание приема "Закон за железните пътища", съгласно който железните пътища в България са собственост на държавата и се експлоатират от нея

1873 г.

Официално откриване на линията Цариград Белово

Националноосвободителното движение и железничарите-революционери: Тодор Каблешков началник на гара Белово, Захари Стоянов маневрист в гара Търново Сеймен (днешният Симеоновград), Иларион Драгостинов телеграфист на гара Русе, Георги Икономов маневрист в гарите Русе, Търново Сеймен и Одрин, и др.

1870 г.

Барон Хирш започва строителството на линията Цариград Белово

1866 г.

Официално откриване на линията Русе Варна

1864 г.

Първата копка за изграждане на линията Русе Варна от английска компания на братя Баркли

Debug: ??x??