Теснолинеен вагон С764 502

Теснолинеен вагон С764 502
Теснолинеен вагон С764 502

Теснолинейният музеен, пътнически вагон С 502, предназначен за междурелсие 760 mm, е единственият оцелял от доставените през 1926 г. четири броя пътнически вагони. Всички те са произведени от фабриката KOPRIVNICKA VOZOVKA AKC.SPOL. Fabr. 493281926 г.

News

Useful information BDZ

Превоз на велосипеди

Transportation of bicycles

The transportation of bicycles is permitted in the specialized coach for transportation of bicycles. The passengers...

Disabled passengers

Disabled passengers

Transport servicing of disabled people according to the coach-train-coach" scheme is carried out in the following...

Debug: ??x??