Второкласни "френски" вагони

Второкласни "френски" вагони
Второкласни "френски" вагони

Трите второкласни ретро-вагона са произведени през 1955 г. във Франция, а днес са част от Музейната колекция "Железопътно наследство" на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД. Десет от тях са били в експлоатация от 1992 г., като кушет-вагони. Година по-късно са преустроени в клас "В", с комфортно обзавеждане и бюфет, поставяйки началото на бъдещите влакове "Интерсити" в българските железници. В експлоатация са до 2002 г.

Днес три от тези вагони са обявени за музейни експонати и възстановени за движение във Вагонен район "Надежда" за атракционни пътувания и участие във филмови продукции. Те могат да формират самостоятелна композиция, или да бъдат комбинирани с някои от вагоните на "Корона експрес" или "Витоша експрес".

Debug: ??x??